Spin Casino

Sveriges skatteintäkter från spel fördubblas

Edit Wallin | 14 Aug 2019

Sverige far okade intakter fran spelSverige har mycket att fira efter beslutet om att öppna upp spelfältet för internationella aktörer i den lokala iGamingbraschen. Landet har sedan återregleringen på nyårsdagen utfärdat 86 licenser till mestadels utomstående operatörer. Detta har visat sig vara en pengamagnet när det gäller att öka skatteintäkterna, något som framgår av de nyligen inrapporterade 1,84 miljarder kronorna i skatt som betalats in till Skatteverket hittills.

Operatörerna beskattas med en schablonbelopp på 18 % av de totala spelintäkterna. Samma andel gäller också för Svenska Spel, som är statens egen operatör. Svenska Spel var tidigare den enda reglerade operatören som fick erbjuda spel om pengar i landet.

Fördubblad skatt

Detta innebär att den totala skatteprognosen för hela året redan har uppnåtts. Sex månader räckte för att visa hur väl det fungerade. Detta trots de många klagomål som kunde höras från Svenska Spel i synnerhet, klagomål som främst riktat in sig på den nationella tillsynsmyndigheten Spelinspektionen.

Den statliga operatören har sagt att den fått kämpa under ”Spelinspektionens tunga hand”. Många andra operatörer har uttryckt liknande bekymmer och har sagt att tillsynsmyndigheten i princip är omöjlig att behaga och att total och ständig efterlevnad faktiskt är inte är möjligt på grund av den strikta och obevekliga inställningen hos myndigheten. Men Spelinspektionens Anders Sim (kommunikationschef) håller inte med. Sim sade på rikstäckande radio att speloperatörerna egentligen inte hade något att klaga på eftersom de beretts möjlighet att inte bara följa reglerna och betala skatt, utan också har gjort en rätt så bra affär på kuppen. 

Misstag har gjorts

Sims höll dock med om operatörernas påstående att de extra övervakningsavgifterna som skulle betalas till Spelinspektionen var väl tilltagna. Sims erkände att avgifterna var högre än man ursprungligen väntat sig, men samtidigt sade han att de ökade avgifterna inkrävts först i efterdyningarna av allt inledande arbete som orsakades av ytterligare ansökningar.

Tillsynsmyndigheten fick nyligen en tillsägelse av domstol för att de, enligt domstolens åsikt, utfärdat ”orättvist begränsade licenser”. Tillsynsmyndigheten hade beviljat ett års licensgräns för flera operatörer. Den förklarade att skälet till detta var att oro över de aktuella operatörernas långsiktiga finansiella ställning.

Domstolen underkände tillsynsmyndighetens beslut och sade att det varit alldeles för hårt.