Spin Casino

Sveriges iGaming-sektor anammar nya lagar

Edit Wallin | 29 Mar 2018

Sweden embraces new lawsTrots oro för överträdelse av EU-lagar har Sverige valt att gå vidare med utvecklingen av nya, mer liberala regler för sin iGaming-sektor framöver. Den svenska spelmyndigheten Lotteriinspektionen har bekräftat att det förväntade datumet då ansökningsförfarandet för nya onlinespel-licenser i landet kommer att lanseras är 1 juli.

Dessutom ser det ut som att Sverige kommer att införa de nya lagarna för och spelbranschen i landet den 1 januari 2019. Detta datum kan dock komma att ändras framöver i takt med att utvecklingen fortskrider.

Klara, färdiga, gå

Fram till denna tidpunkt har inga invändningar tagits emot från EU, vilket ursprungligen var Sveriges största bekymmer. Som situationen ser ut för närvarande verkar det faktiskt som att det är fritt fram för Sverige och iGaming-marknaden.

EU:s lagstiftning stipulerar att det finns en tremånadersperiod då EU kan göra invändningar mot alla lagstiftningsförslag som lämnats in av ett land inom unionens jurisdiktion. Inga sådana invändningar har hittills mottagits och då perioden nu officiellt har utgått kommer Sverige att gå vidare med utformandet av de nya lagarna, något som har varit på gång under större delen av 2017.

Lotteriinspektionen har tillbringat merparten av de senaste 12 månaderna med att reda ut eventuella problem gällande de tekniska och allmänna aspekterna av de nya spelreglerna. Myndigheten öppnade också upp de olika frågorna för allmän omröstning och välkomnade medlemmar från den bredare spelbranschen att delta. Myndigheten har bekräftat att man nu nästan är redo att presentera uppdaterade versioner av de olika förordningarna.

Reglering är nyckeln

Nästa steg är att det svenska statsrådet ska uttala sig om det nya iGaming-utkastet och göra en övergripande bedömning. Så snart detta har slutförts kommer det nya lagförslaget att presenteras för riksdagen. Tjänstemän förväntar sig att riksdagen kommer att överväga och godkänna förslaget redan inom den följande veckan.

Lagförslaget beskriver processen för licensansökan samt de skyldigheter som åligger licensinnehavare. Huvudtemat i lagförslaget är att skydda konsumenternas rättigheter, och internetleverantörer kommer att vara skyldiga enligt lag att visa en särskild varning på alla olicensierade webbplatser.

Övriga skyddsåtgärder kommer att inkludera spårning av spelarnas aktivitet för att motverka spelberoende samt begränsningar för bonuserbjudanden.

Alt image text:

Sverige redo att anamma nya iGaming-lagar

Källor:

https://calvinayre.com/2018/03/22/business/igaming-sweden-clears-eu-hurdle/

http://www.igamingbusiness.com/news/sweden-open-licensing-window-july-1