Spin Casino

Sverige närmar sig reform för onlinespel

Edit Wallin | 01 Feb 2018

Förändringar på gång i Sveriges spelindustriSverige är nära att lösa upp det statliga monopolet som har gällt för landets spellicenser. Statligt ägda Svenska Spel är för tillfället den enda aktören som har tillstånd att erbjuda spelverksamhet i landet, vilket på sistone har väckt mycket missnöje.

Den nya lagen innebär att intresserade internationella parter får möjlighet att bli licensierade av den svenska spelmyndigheten Lotteriinspektionen. Det betyder att de parterna får tillåtelse att driva en reglerad spelverksamhet under en period om 5 år, varpå licensen behöver förnyas. Lagen kommer att träda i kraft 1 januari 2019.

Verksamhet utan licens ska stävjas

Utländska aktörer har inte direkt avskräckts från det faktum att det har varit olagligt att rikta sin verksamhet mot svenska invånare. Den oreglerade onlinespelmarknaden var stark i Sverige år 2017, då den stod för mer än en fjärdedel av landets spelintäkter under årets nio första månader.

När de nya lagarna har trätt i kraft kommer det ske många förändringar vad gäller bonusar som erhålls genom spelverksamheter och delas ut till svenskar. Lagförslaget innebär att spelare enbart kan få en engångsbonus vid öppnandet av ett nytt konto hos en specifik aktör. Dessutom blir lokala internetleverantörer tvungna att visa ett varningsmeddelande för svenskar om att de spelar på en oreglerad webbplats.

Sverige är fast beslutet om att stävja illegal verksamhet av aktörer utan licens. Den nya lagen innebär också att betalningsblockeringar utfärdas för varje transaktion mellan svenska medborgare och aktörer utan licens.

Förnyat fokus på ansvarsfullt spelande

I och med den nya lagen blir alla spelare tvungna att ange en insättningsgräns. Det beslutet har fattats i ett försök att främja ansvarsfullt spelande. Dessutom måste licensierade aktörer rätta sig efter vissa regler i syfte att säkerställa att deras tjänster erbjuds i en socialt ansvarsfull miljö. Man kommer att vara väldigt noggrann med att regler och förordningar efterföljs.

Politiker i Sverige har officiellt meddelat att ansökningar om licenser av intresserade parter tas emot från och med mitten av 2018.

Utländska operatörer beskattas årligen med en summa på 18 % av deras bruttospelintäkter, vilket inte alls är ett särskilt högt pris att betala.

Källa:

http://www.casinonewsdaily.com/2018/01/22/details-surface-swedens-online-gambling-regulation-push/