Spin Casino

Sverige ökar budgeten för spelregleringar

Edit Wallin | 18 Apr 2018

Lotteriinspektionen får en höjningLotteriinspektionen, Sveriges nationella tillsynsmyndighet för spel, kan snart få se sitt statsbidrag höjt när det skandinaviska landet närmar sig de sista stegen av omregleringen av sin spelmarknad. När regleringsprocessen är slutförd kommer den nationella tillsynsmyndigheten att få en mängd nya ansvarsområden enligt ett uttalande från dess talesperson, som la till att de kommer att behöva mer finansiering för att kunna utföra dessa uppgifter.

Den svenska regeringen föreslog nyligen ett extra anslag på 19 miljoner SEK till Lotteriinspektionen i sin budgetproposition. Tillsynsmyndigheten får för närvarande runt 51 miljoner SEK årligen från regeringen i bidrag, vilket går till att finansiera nationella tillsynsaktiviteter.

Budgetökning väntar på godkännande

Den nya och förbättrade budgeten kommer att hjälpa tillsynsmyndigheten att täcka sina ökade kostnader till följd av dess utökade lista på ansvar och uppgifter. Det är viktigt att här notera att budgetökningen först måste godkännas av svenska lagstiftare innan Lotteriinspektionen officiellt får höjningen.

Sverige är redo att modernisera sin spelmarknad med en ny uppsättning lagar, vilka kommer att börja gälla 1 januari 2019. För närvarande kan bara statsdrivna inrättningar i landet tillhandahålla reglerade speltjänster till svenskar – och av dessa har Svenska Spel den ojämförligt största andelen av den reglerade spelmarknaden

När det reviderade ramverket är infört nästa år kommer utlandsbaserade spel och vadhållnings-företag vara välkomna att ansöka om licenser för onlinespel från Lotteriinspektionen. Om de beviljas kommer dessa företag att kunna erbjuda sina tjänster lagligt i en reglerad miljö, medan Svenska Spel också kommer att kunna behålla sitt landbaserade spelmonopol inom överskådlig tid.

18% skatt för spelföretag

Regeringen lämnade in sina planer på spellegalisering till Europakommissionen för granskning i slutet av förra året. Förslaget fick inga negativa kommentarer från EK vilket är liktydigt med dess godkännande av ändringen av regleringen. Regeringen har nu också introducerat ett andra förslag med mer omfattande och detaljerade lagar som väntar på godkännande och bör införas tidigt nästa år.

Sverige planerar att taxera licensierade operatörer med 18% av deras bruttoinkomst från spel, och utlandsbaserade företag kommer att kunna erhålla antingen en enskild spellicens, eller en kombinerad licens för både vadhållning och spel. En spellicens kommer att kosta 400 000 SEK, och vadhållnings- och spellicensen går på 700 000 SEK.

Lotteriinspektionen har bekräftat att licensieringsprocessen kommer att dra igång 1 augusti 2018. Enligt den senaste rapporten var den svenska spelmarknaden värd häpnadsväckande 22,6 miljarder SEK förra året, varav den reglerade marknaden genererade 17,01 miljarder SEK. Å andra sidan tjänade olicensierade operatörer 5,53 miljarder SEK på den svenska marknaden under 2017.

Källa :

http://www.casinonewsdaily.com/2018/04/16/swedish-gambling-regulator-to-receive-more-funds-as-market-regulation-date-approaches/