Spin Casino

Svenska Spels föreslagna iGaming-lagar

Edit Wallin | 13 Sep 2017

Sverige har nyligen sett Reviderade svenska spellagar orsakar konfliktöver branschen för onlinespel och nu har den pågående debatten, som kretsar kring den publicerade utredningenfrån i våras, tagit en ny vändning. Den statligt drivna speloperatören Svenska Spel, som erbjuder spel inom den reglerade marknaden, har nu tagit upp diskussionen kring sina egna rekommenderade regleringar genom Dagens Samhälle, en samhällspolitisk tidning.

Detta kan verka positivt news, men riksdagsledamoten för Moderaterna FredrikSchulte, har enligt rapporter benämnt Svenska Spels förslag som "allvarligt oskick", och uttalat sitt missnöje över företagets försök att reformera svensk spellagstiftning till operatörers favör.

Resultatet av utredningen, som tog över 18 månader att genomföra, offentliggjordes tidigare under 2017. Rapporten rekommenderar att Svenska Spels monopol på att tillhandahålla reglerade iGaming-tjänster i Sverige tas bort, till förmån för en öppen marknad. Denna föreslagna marknad skulle göra det möjligt för utländska operatörer att söka och beviljas  spellicenser för att jämna ut spelfältet i Sverige.

Svenska Spels VD betonar nyckelområden att rikta in sig på

Svenska Spels VD, Lennart Käll, och ordföranden Erik Strand har besvarat förslaget genom att peka ut två kritiska områden som tillsynsmyndigheterna måste fokusera på när man utarbetar förordningarna för den "öppna marknaden".

Strand och Käll har sagt att tillsynsmyndigheterna måste fokusera på att minimera problematiska spelrisker i branschen, framför allt genom att införa effektiva verktyg för att hindra illegalt spel och bedrägerier. De två företagsledarna varnade även beslutsfattarna om möjligheten att offshore-operatörer kan ta sig in på den lokala marknaden.

De två företagsledarna föreslog i sin rapport att, när utländska operatörer visar intresse för att etablera sig på marknaden, ska de mycket noggrant utvärderas och genomlysas, innan de får licenser för att erbjuda sina tjänster till de svenska spelarna.

Nya förordningar väntas i början av 2019

För närvarande är Svenska Spel den enda operatören som har rätt att tillhandahålla vadslagning online till svenskar och de kommer, utan tvivel, noggrant att följa lagstiftarnas framskridande nu när ett antal förändringar av regleringarna har föreslagits.

Den grå marknadens operatörer har glatt sig åt en betydande vinstandel på lokala marknader på sistone, vilket har lett till att Svenska Spel kräver nya, rättvisare förordningar för att skapa en "rättvis konkurrens" på marknaden.

Vad som händer härnäst, kommer dock att beslutas av riksdagen, som skall utarbeta det nya ramverket för lagstiftningen och även införa den som lag så snart den är klar. Regleringarna förväntas tas i bruk tidigt under 2019.

Länkar till källor: https://www.casinopedia.org/news/swedens-online-gambling-legislation-causing-difference-in-opinion