Spin Casino

Svenska Spel tillkännager stort vinstfall

Edit Wallin | 24 Jul 2019

Svenska Spels vinster sjunkerSvenska Spels minskning av nettovinsten med 50 % under årets första sex månader är inte bara chockerande, utan också något det pratas mycket om. Detta beror dock inte på de mer uppenbara skälen, utan snarare på grund av att den statliga operatören insisterar på att nedgången är ett direkt resultat av att nya och befintliga spelare sakta hittar tillbaka till Svenska Spel, efter att många spelare lämnade operatören på grund av att det var så spännande att nya operatörer fått tillåtelse att arrangera spel efter det att den lokala spelmarknaden återreglerades på nyårsdagen.

För att upprepa nyheten har Svenska Spel nu exakt hälften av den vinst som genererades under andra halvåret förra året. Det är svårt att lyckas få till en positiv spinn när nyheten handlar om sådana här marginaler, oavsett vilka skäl som kan tänkas ligger bakom.

Falsk positivitet

Operatören publicerade nyligen ett offentligt uttalande där VD Patrik Hofbauer citeras med ordalydelsen att han inte alls är förvånad över den stora nedgången. Enligt Hofbauer var vinstnedgången väntad eftersom kapitalet återinvesterats av operatören i ett försök att åstadkomma en massiv expansion. 

Olika satsningar som syftar till att utöka operatörens kundbas var förmodligen nödvändiga på grund av det faktum att det nu, tack vare Sveriges nya öppna marknad, finns mer konkurrens än någonsin tidigare. En expansion som Hofbauer hävdar varit framgångsrik såtillvida att Svenska Spel återfått större delen av sina tidigare affärsintäkter.

Släpar efter

Men allt tyder på att lokala marknadsanalytiker inte håller med. Konsensus är att Svenska Spel drev ett hårt monopol så länge att den lokala marknaden bokstavligen tröttnat på dem efter alla försök med olika kommersiella vägar som inte ledde någon vart.

När väl spelmarknadens dörrar öppnades för utländska operatörer förändrades allt, inte bara för det lokala spellandskapet utan också för Svenska Spel. Nu när de inte längre åtnjuter sin tidigare position som diktator i ett monopol måste operatören faktiskt arbeta för att nå framgång och vinst.

Att arbeta för att gå med vinst är uppenbarligen inte deras starkaste sida.