Spin Casino

Självavstängningssystemet uppe i 30 000 och ökar

Edit Wallin | 05 Apr 2019

Allt fler svenskar ansluter sig till Spelpaus.seNyligen bekräftades att över 30 000 personer har anmält sig till det svenska registret för självavstängning, Spelpaus.se, där man blockerar sig själv från all form av hasardspelande. Nyheten gavs i ett pressmeddelande från landets tillsynsmyndighet för spel, Spelinspektionen.

Registret infördes den 1 januari 2019 och sammanföll med införandet av en reglerad spelmarknad i Sverige. Systemet med sitt anknutna avstängningsregister gör att svenska pelare kan blockera sig själva från att komma åt licensierade speltjänster. I och med registreringen kan personen också välja bort all spelrelaterad reklam för att undvika frestelsen att spela.

Spelpaus.se är ett system som omfattar landets alla licensierade nätcasinon, lotterier, spelautomater, och fysiska inrättningar, inklusive bingohallar och spelombud i butik. Som en del av kraven för licens måste speloperatörerna delta i självavstängningssystemet, annars väntar dryga böter från inspektionsmyndigheten – och kanske till och med indragen licens.

Genesis Gaming och Paf har bötfällts

Ett antal licensinnehavare har redan pekats ut av Spelinspektionen för att inte leva upp till licensvillkoret. Förra månaden bötfälldes såväl Paf Consulting som Genesis Gaming, efter att svenska spelare som stängt av sig själva från spel, uppmärksammade myndigheten på att de trots avstängningen fortfarande kunde spela på de bägge förtagens webbsajter.

Genesis Gaming fick böter på fyra miljoner svenska kronor (omkring 429 300 USD) för att de brutit mot villkoren, trots att de sedan tidigare varnats av inspektionsmyndigheten för sitt förfarande. Utvecklaren hade tidigare påpekat att man anpassat sig till myndighetens krav. Man hävdade nu att ett integrationsfel i ett system hos tredje part gjort att möjligheten till självavstängning fallit bort.

Domstol dömer mot frivillig hävning

Paf Consulting, baserat på Åland och Island och dotterbolag till ovan nämnda företag, fick även dem böter på 100 000 kronor för att inte ha levt upp till villkoren i själavstängningssystemet. Spelspaus.se vann även fallet i domstol, där förvaltningsrätten i Linköping slog fast att svenska spelare inte får avsluta en självavstängningsperiod innan den självvalda tiden för avstängning har löpt ut.

Domstolsutslaget kom efter att en spelare hade försökt att ta bort sig själv från avstängningsregistret innan överenskommen tidsperiod var slut. Domstolen avslog yrkandet med motiveringen att om man själv kunde välja att avbryta sin egen avstängning, skulle hela syftet med Spelpaus gå förlorat.

Länkar till källor:

https://www.igamingbusiness.com