Spin Casino

Roamingavgifter slopade i EU

Edit Wallin | 18 Aug 2017

Roamingavgifter slopade i EU Till en avsevärd kostnad för operatörerna har Europeiska unionen förbjudit extra roamingavgifter för data och telefonanvändning. Från den 15 juni 2017 behöver du som medborgare i ett EU-land inte betala mer för roaming i andra EU-länder än vad du gör hemma.

Med de nya riktlinjerna kommer användare i EU inte att behöva betala något extra jämfört med vad de betalar i hemlandet för datatjänster, textmeddelanden och samtal till mobiltelefoner eller fasta nät. Alla som har ett avtal som inkluderar roamingtjänster kommer automatiskt att få del av fördelarna med att "roama som hemma", och det blir även utgångsläget i alla nya avtal.

En policy för skäligt bruk

"Roama som hemma" är avsett att ge mobiltelefonanvändare och nätverksoperatörer rimliga kostnader för dataöverföringar. Av det skälet gäller det för invånare som befinner sig mer i hemlandet än utomlands, eller använder sin mobiltelefon mer i hemlandet än utomlands.

"Roama som hemma" är inte avsett för permanent roaming. Om din roaming ser ut så, kan din nätverksoperatör debitera mer för din roaming, men för de avgifterna finns det ett tak för att säkerställa att du fortfarande får en rimlig kostnad. På samma sätt, för att undvika att systemet missbrukas, har operatörerna befogenhet att använda "skäliga, rimliga och proportionella" kontrollmekanismer avseende roaming.

Databegränsningar i "roama som hemma"

Med de nya roamingreglerna finns det ingen begränsning för sms och samtal. Däremot finns det regler för hur mycket data du kan använda utan att betala roamingavgifter. Hur mycket du får till samma pris som hemma beror på hur avtalet med din leverantör ser ut. Policyn gäller även när du är ansluten till ett fast nätverk. Om du är på en båt eller ett plan och åtnjuter mobiltjänster via satellitsystem, så kan du debiteras andra, oreglerade taxor.

Maximipriset som någon leverantör behöver betala till en utländsk operatör när du använder roamingtjänster är 7,70 EUR plus moms per gigabyte data, så det är tilläggsavgiften som du får betala om du använder större mängder data med roaming än vad som anses rimligt. Det pristaket kommer att sänkas 2018, och sedan igen efter 2018.

Om du har ett kontantkort i din mobiltelefon kommer du förmodligen att debiteras 7,70 EUR per gigabyte, oavsett vad du betalar för data i hemlandet. Några kontantkort har en lägre avgift än så, och om så är fallet så kommer du förmodligen att märka att du får mindre data för samma pengar när du reser utomlands.

Mobilavtal med fasta månatliga avgifter och obegränsad datamängd i sammanknutna tjänster måste tillhandahålla större mängder data till att "roama som hemma". Har man avtal med begränsad datamängd kan man behöva betala högsta tillåtna priset vid roaming, alltså mer än man gör hemma, och detsamma gäller för kontantkort. I båda fallen behöver du information om din gräns och du kommer att kunna fortsätta surfa med roaming även när gränsen är nådd, men då med tilläggsavgift.

Effekten av "roama som hemma"

De nya reglerna för roamingavgifter har redan fått stor effekt på datatrafiken inom EU; denna har ökat markant. Semesterfirare och affärsresande från Sverige håller kontakten och uppdaterar sin status på sociala medier, spelar sina mest omtyckta mobila casinospel och använder appar precis som hemma.

Mobilt surfande har nått rekordnivåer hos den svenska befolkningen. Telia rapporterar en femfaldig ökning av datatrafiken sedan den här tiden förra året, och Tre har sett en 600-procentig ökning sedan juni 2016. Telenor, som tog bort roamingavgifter 2016, är ännu längre framme, med en ökning på 1500 %.

Intressant nog har Telenor, för att hantera de ökade kostnaderna (200 till 300 miljoner SEK om året), höjt priserna på vissa äldre abonnemang. Varken Telia eller Tre har valt att göra detsamma, men det verkar inte ha skadat Telenor alls. Argumentet är att prishöjningen låter dem erbjuda alla kunder god service, och att det nya priset fortfarande är klart under det rekommenderade taket.

Telenor gjorde en undersökning bland sina kunder, och nästan 8 av 10 svarade att deras sociala liv under semestern hade ändrats som ett resultat av gratis surf. Man kan använda kartor, kontakta andra och lättare hitta evenemang och lokala aktiviteter. De kan också besöka fler platser, nu när de inte behöver tänka på var det finns gratis Wi-Fi.

Entusiasmen för "roama som hemma" är inte överraskande, men den ivrighet med vilken den har anammats är. Cypern är i ledningen med en ökning av mobilt surfande på 2563 %, följt av Spanien och Grekland med 1791 % respektive 1635 %. Polen, Frankrike och Italien har sett det mobila surfandet öka med 1353 %, 1294 % respektive 1267 %.

Det är tydligt att användare vill åtnjuta samma service utomlands, och med roamingavgifterna i EU borttagna kommer mobilanvändningen att fortsätta öka kraftigt.