Spin Casino

Onlinespel på uppgång i Sverige

Edit Wallin | 15 May 2018

Onlinespel på uppgång i SverigeUnder 2017 hamnade spelandet i blåsväder i en del länder i Europa, men antalet online-spelare i Sverige ökade starkt med 11,4%, där internetsajter stod för mer än hälften av landets bruttointäkter från spel. Detta enligt en rapport som släpptes förra veckan av den officiella svenska tillsynsmyndigheten, Lotteriinspektionen.

I rapporten uppgav Lotteriinspektionen huvuddragen av de finansiella nyckelindikatorerna för förra året (som slutade 31 december), i jämförelse med samma period 2016. De främsta slutsatserna av rapporten var ökade bruttointäkter från spel, betydande onlineintäkter genererade av både licensierade och internationella sajter, och en liten ökning av intäkterna för den statliga delen, Svenska Spel.

Detta trots det faktum att den genomsnittliga vuxna svensken spenderade något mindre (2,18%) av sin disponibla inkomst på spel under 2017 än hen gjorde året innan.

Det är förståeligt då att den svenska regeringen arbetar på allvarliga planer för att skrota det nuvarande monopolsystemet till fördel för ett nytt regulatoriskt ramverk från 2019.

 Lovande finansiella indikatorer

Som nämndes ovan avslöjade Lotteriinspektionens rapport att onlinespel såg en uppgång med 11,4% i Sverige under 2017. Per 31 december hade landets bruttointäkter från spel nått 17,22 miljarder – en uppgång med 0,35% sedan 2016.

Det är värt att notera att mer än hälften av detta genererades av onlinecasinon och sport- betting online, med online-intäkter som nådde 10,3 miljarder SEK innan årets slut. Kanske ännu viktigare, mindre än 50% (4,8 miljarder SEK) av de 10,3 miljarderna genererades av licensierade sajter, medan internationella (oreglerade) sajter stod för 5,5 miljarder SEK.

Medan det statliga monopolföretaget Svenska Spel lyckades höja sin intäkter något förra året är deras 7,85 miljarder SEK fortfarande betydligt mindre än de 10,3 miljarder som genererades online.

Det är lätt att se varför svenska tillsynsmyndigheter är angelägna om att se över sitt system för att styra om värdefulla spelskatter till statens skattkistor.

Slutet för monopolet

I slutet av förra månaden släppte Sverige resultatet av en ett-och-ett-halvt-år-lång utredning från Lotteriinspektionen av landets spelsektor.

Baserat på resultatet av denna utvärdering, som var beställd av svenska regeringen, har Lotteriinspektionens generaldirektör, Håkan Hallstedt rekommenderat avskaffandet av det nuvarande monopolet för Svenska Spel. Istället, säger Hallstedt, bör Sverige införa ett mer liberalt licensieringssystem.

I det föreslagna nya systemet ska internationella operatörer ges möjlighet att ansöka om licens för att erbjuda tjänster till svenska kunder, vilket skulle beviljas eller nekas baserat på vissa krav. Det skulle också officiellt göra alla icke-licensierade operatörer olagliga. Systemet skulle inkludera rimliga 18% skatt på bruttointäkterna.

Än så länge har både spelare och operatörer reagerat positivt på de föreslagna ändringarna i lagstiftningen som, om de godkänns, kommer att träda i kraft 1 januari 2019.

Länkar:

https://www.casinolistings.com/news/2018/04/swedens-gambling-numbers-up-for-2017

http://www.casinonewsdaily.com/2017/03/31/sweden-may-regulate-online-gambling-market-early-2019/