Spin Casino

Nya svenska licenser för onlinespel

Edit Wallin | 02 Mar 2018

Sverige ska ta emot nya ansökningar om spellicenserSverige, en av Europas största marknader för hasardspel online, kommer snart att ha ett antal nya aktörer i branschen. Det på grund av att Lotteriinspektionen, landets officiella spelmyndighet, kommer att ta emot ansökningar om licenser för onlinespel från 1 juli 2018.

Landet kan också vänta sig att hasardspelsindustrin på internet kommer att förändras på fler sätt i en nära framtid, när ny lagstiftning introduceras 2018.

Obegränsade nya licenser

Aktörer som vill ge sig in på den svenska spelmarknaden kan glädjas åt att myndigheten inte har någon begränsning för antalet licenser som kan utfärdas från 1 juli. Å andra sidan varnar Lotteriinspektionens generaldirektör Camilla Rosenberg för att sökande kommer att behöva uppfylla stränga kriterier för att deras ansökan ska beviljas.

Rosenberg säger att myndigheten grundligt kommer att bedöma både ansökningarna och företagen bakom dem innan de ger ut några licenser. Kriterierna som de sökande kommer att bedömas utifrån innefattar förmåga att tillhandahålla spel på ett ansvarsfullt sätt, vilken säkerhetsnivå de kan erbjuda sina spelare och även kvaliteten på deras kundtjänst.

Vidare kommer utfärdandet av nya licenser, liksom datumen från vilka dessa börjar att gälla, delvis att styras av kvaliteten på ansökningarna till spelmyndigheten.

Nya regleringar 2019

Ytterligare förändringar av den svenska spelindustrin online sker till följd av regleringar och lagstiftning. Det senaste året arbetade Lotteriinspektionen intensivt med att ta fram nya lagar som ska styra industrin. I samarbete med entiteter inom hasardspelssektorn tog myndigheten fram allmänna och mer tekniska element av de här nya regleringarna, som regeringen väntas besluta ska börja gälla 1 januari 2019.

Även efter att de här lagarna har blivit officiella är det emellertid inte helt klart exakt hur de kommer att fungera. Generaldirektör Rosenberg förklarade att processen med nya regleringar kommer att vara omfattande och ta tid att få på plats. Lotteriinspektionen meddelade att hela reformprocessen kommer att utvärderas fortlöpande och att utmaningar kommer att mötas över en period om tre år.

En omvandlad spelmyndighet

Den svenska spelmyndigheten genomgår själv förändringar för närvarande, och de här nya regleringarna utgör en del av myndighetens omvandling till en ny och mer effektiv organisation. Generaldirektör Rosenberg betonade att Lotteriinspektionen vill säkerställa att reformprocessen blir lyckad, och att de ska vara så transparenta och meddelsamma som möjligt om hur arbetet går och hur förhållandena ändras.

 

Länk till källa:

http://www.igamingbusiness.com/news/sweden-open-licensing-window-july-1