Spin Casino

Schweiziska lagarna för onlinespel moderniseras

Edit Wallin | 25 Oct 2017

Schweiziska spellagarna görs omSchweiziska spelindustrin kommer att genomgå en förändring nu när ny lagstiftning som syftar till att anpassa branschen till en modern standard klubbats igenom. Lagförslaget godkändes vid den slutliga omröstning i landets parlament och kommer snart vara gällande lag.

Lagen om spel med pengar har utformats för att i grunden förändra de lokala spelförhållandena, såväl för schweiziska markbaserade casinon som för onlinespelsoperatörer. Lagen ersätter de tidigare spellagarna som går tillbaka till 1923 och 1998 och innefattar föreskrifter för de många nya sätt att spela som schweizarna använder sig av idag.

Enligt de gamla schweiziska spellagarna var onlinespel i allt väsentligt olagligt. Onlineaktiviteterna var däremot tekniskt sett inte förbjudna i dessa lagar och på grund av detta kunde de internationella casinooperatörerna fortfarande rikta in sig på schweiziska spelare.

Onlinespel ska legaliseras i Schweiz

Den nya lagen om spel med pengar legaliserar formellt onlinespel i Schweiz, men endast lokala operatörer med markbaserad närvaro på den schweiziska marknaden kan driva webbplatser för onlinespel som riktar sig mot lokala kunder utan att bryta mot lagen.

De schweiziska internetleverantörerna (ISP:erna) är nu också juridiskt tvingade att blockera spelarnas tillgång till de internationella casinooperatörernas webbplatser. Den schweiziska regeringen har gått med på att kompensera internetleverantörerna för eventuella kostnader som kan uppnå när webbplatserna blockeras.

De schweiziska skatterna på sportsbetting och lotterivinster kommer nu också att begränsas till vinster som uppgår till CHF1 miljon och mer. Omvänt kommer vinster från markbaserade casinon, såväl från slots som från bordsspel, inte att beskattas under lagen om spel med pengar.

Schweiziska partier motsätter sig begränsningar för utländska webbplatser

Lagen om spel med pengar har mött starkt motstånd från såväl Schweiziska folkpartiets ungdomsorganisationer som Grönliberala partiet och Schweiz frisinnade demokratiska parti. Alla ovannämnda organisationer håller enligt uppgift på att förbereda en folkomröstning mot den del av lagförslaget som blockerar internationella webbplatser för nätspel utifrån argumentet att detta bryter mot principerna om fri rörlighet för tjänster och fri tillgång till Internet.

För att få till stånd en folkomröstning måste dessa parter samla in över 50 000 underskrifter från invånarna i Schweiz. Insamlingen av underskrifterna påbörjades 10 oktober 2017. Enligt den lokala lagstiftningen har partierna 100 dagar på sig att samla in de nödvändiga underskrifterna och tvinga fram en folkomröstning rörande denna del av lagen om spel om pengar.

Länk till källa: https://www.gamblinginsider.com/news/4304/switzerland-gaming-reform-passes-final-vote