Spin Casino

NetEnts VD: förlita er inte på tidigare framgångar

Edit Wallin | 20 Dec 2018

NetEnt söker lösningar för framtidenAtt leva i det förflutna är ett stort misstag, även om det innebär ständiga tillbakablickar på tidigare framgångar. Det var budskapet NetEnts VD, Therese Hillman, hade till sitt team. Hillman, som utnämndes till NetEnts VD i maj i år, efter en tid som företagets ekonomichef, menade att det inte är tillräckligt att ha gjort viktiga framsteg i det förlutna – det är nödvändigt att fortsätta göra viktiga framsteg även i nuet.

Hillman vände sig till medarbetarna efter att siffrorna för årets tredje kvartal släppts. Rapporten visade att verksamhetens omsättning är på uppgång, men inte på något lavinartat sätt. Företagets högsta chef konstaterade att resultaten för det tredje kvartalet hade väckt till eftertanke. Från detta kan vi dra slutsaten att hon förväntat sig större än intäkter än företaget levererat.

Farligt att förlita sig på tidigare framgångar

Under tidigare år var konkurrensen långt ifrån så stark som den är nu. NetEnt var en av de största och mest inflytelserika utvecklarna av casinoprogramvara, och det var relativt enkelt att hålla fast vid den positionen. Sedan dess har landskapet utvecklats och förändrats till den grad att en mängd andra företag nu gör sitt bästa att profilera sig på marknaden. Konkurrensen är – sammanfattat i ett enda ord – tuff.

Hillmans tal inför kollegorna gör det tydligt att VD:n anser att det är farligt att förlita sig på framgångar i det förflutna och inte lägga ner tillräckligt med energi  på insatser i nuet. Hon berättade att hon, under de senaste månaderna efter utnämningen, tagit kontakt med kunder för att få en känsla för vad de känner saknas inom branschen, liksom vad de anser om NetEnt och företagets prestationer. Det måste ha varit lite av ett uppvaknande, eftersom Hillman sa att hon tidigare haft en uppfattning om vad kunderna ansåg om NetEnt, men att många av hennes antaganden hade visat sig vara helt fel.

Bästa tiden är nu

Framöver kan vi vänta oss ett större utbud av produkter för live casino-marknaden, liksom en allt snabbare utvecklingstakt för nya spel. Detta är de två allra viktigaste punkterna, som omgående måste uppmärksammas, enligt den nya kaptenen för NetEnt-skutan.

Budskapet är tydligt: det är dags att agera nu.

Sources:

https://www.gamblinginsider.com/