Spin Casino

NetEnt hålls tillbaka av brittisk spelmarknad

Edit Wallin | 18 Jul 2018

NetEnt losing revenue in UK gaming marketVärlden må inte längre befinna sig i den ekonomiska krisen och lågkonjunkturen som rådde 2008, men många branscher drabbas fortfarande av konsekvenserna nu ett årtionde senare. Många faktorer bidrar till den långsamma tillväxten i en viss marknad, och det är i allmänhet inte bara en komponent som leder till problem, utan snarare en kombination.

I spel- och e-sportbranschen beror en långsam tillväxt nästan uteslutande på en kombination av bidragande faktorer. Även om detta definitivt innebär en större utmaning anses det ofta vara något positivt att ett problem består av flera beståndsdelar, eftersom en del kan vara enklare att lösa än en annan.

Avmattningen problemet

Detta verkar i hög grad vara den rådande situationen för utvecklingsjätten NetEnt, om den nyligen utsedda vd:n Therese Hillmans åsikter är någonting att rätta sig efter. Hillman är tydlig med det faktum att företaget genomför alla nödvändiga åtgärder för att slå tillbaka mot effekterna av det negativa andra kvartalet, mycket på grund av vad som i Storbritannien har beskrivits som en avmattning.

Efter NetEnts nyligen presenterade rapport för andra kvartalet ska aktiepriset på Stockholmsbörsen ha rasat med 17 % på fredagen.

Optimistiska förväntningar

Hillman menar dock att hon likväl är övertygad om att situationen kommer att förbättras avsevärt under de två nästföljande kvartalen. Hon uppger också att den brittiska marknaden är den främsta orsaken till det tröga läget, men även att utvecklaren gör allt den kan för att rikta uppmärksamheten mot problemområden inom företaget.

Dessutom bekräftade Hillman att NetEnt fortfarande har en total marknadsandel om 10 % i landet trots de nya aktörer som har klivit in på marknaden i Storbritannien under det första halvåret.

Med hänvisning till den ytterligare utvecklingen av NetEnts livecasino säger Hillman också att det finns stort utrymme för tillväxt.

NetEnts nya ledare har definitivt haft en svår uppgift framför sig från stunden hon tillträdde, eftersom orsaken till att hon utsågs till vd var företagets dystra resultat under ledning av den tidigare vd:n Per Eriksson. Han avsattes från sin tjänst i mars tidigare i år.

Ur ett geografiskt perspektiv har Hillman bekräftat att det går bättre för företaget i regioner såsom Sydeuropa än vad det gör i Storbritannien och Norden.

Sources:

http://www.igamingbusiness.com/news/netent-taking-action-growth-slows