Spin Casino

Maltas spelmyndighet planerar att bedöma DLT och kryptovalutor

Edit Wallin | 11 Dec 2017

Maltas spelmyndighet tittar närmare på kryptovalutorMaltas spelmyndighet, MGA, är den främsta spelmyndigheten för webbaserat och fysiskt spel på Malta. De har uppmanat företag att bekräfta sitt intresse av två populära teknikflöden. Dels handlar det om tekniken med distribuerade liggare, DLT, och kryptovaluta-projekt som involverar digitala valutor som Bitcoin och Ethereum.

I ett inlägg på sin webbplats gick Maltas spelmyndighet ut med att de var intresserade av vad företag med relevant erfarenhet har för synpunkter vad gäller dessa två växande teknikmarknader. Regleringsmyndigheten är nyfikna på både DLT och kryptovalutor med tanke på det stora antalet licensinnehavare. Därav deras intresse av att höra företagens åsikter om teknikerna.

Maltas spelmyndighet har också meddelat att de måste försäkra sig om att både kunder och deras goda rykte skyddas för att kunna verkställa eventuella förändringar. De vill också försäkra sig om att användningen av DLT och kryptovalutor inte underlättar brott, pengatvätt eller terrorfinansiering.

Livetest med sandlåda har skapats

Maltas spelmyndighet har gått ut med att de just nu håller på att upprätta en ”sandlåda” för användningen av kryptovalutor i onlinespel. Den kommer att användas och testas för att få reda på mer om hur tekniken faktiskt skulle komma att användas i verkligheten. Myndigheten tar också fram riktlinjer för användningen av DLT i kombination med fjärrspel.

Med tanke på att viss expertis redan finns i branschen, och de många innovativa koncepten och projekten som redan har lanserats på marknaden, söker nu myndigheten intresserade aktörer som är villiga att dela med sig av sina tankar kring egna DLT- och kryptovaluta-projekt.

Nya riktlinjer under första kvartalet 2018

Det har klargjorts att Maltas spelmyndighet har för avsikt att gå igenom alla synpunkter som kommer in. Enligt deras eget uttalande är myndighetens mål att publicera en ”mer praktisk sandlådemiljö, och förbättrade DLT-riktlinjer” genom resultatet från bedömningarna, vilket ska vara klart under första kvartalet 2018.

Initiativet från Maltas spelmyndighet att vidare undersöka DLT och digital valuta togs direkt efter att myndigheten presenterat höga siffror inom fjärrspel under föregående månad. Myndigheten uppgav att spelande bidrog med 556 miljoner euro till den lokala ekonomin under de sex månader som slutade 30 juni, vilket utgör ett skäl för att vidare undersöka de nya och potentiellt lukrativa möjligheterna inom fjärrspel.

Länk till källan: http://www.igamingbusiness.com/news/mga-seeks-interest-dlt-cryptocurrency-projects