Spin Casino

Lotteriinspektionen vinner kriget mot illegala operatörer

Edit Wallin | 20 Nov 2018

Lotteriinspektionen vinner juridisk stridLotteriinspektionen har kämpat mot lokala medieföretag för att sätta stopp för reklam för olagliga utländska spelbolag.

Den svenska spelmyndigheten utfärdade 39 varningar bara i maj. Varningarna, som riktades mot onlinemedieföretag, innebar att de antingen skulle ta bort de olagliga annonserna eller straffas.

39 överklaganden avslogs

I ett överklagade mot Lotteriinspektionen vid Förvaltningsrätten i Linköping bestred 39 företag beslutet. Domstolen har avvisat alla överklaganden och företagen är skyldiga att följa myndighetens begäran.  Varningen från spelmyndigheten gäller specifikt klickbara banners kopplade till utländska webbplatser som, i strid med lagen, riktar in sig på svenskar.

Media, utländska onlinecasinon och spelbolag har till stor del struntat i myndighetens varningar med hänvisning till att lagarna inte är förenliga med EU:s handelsregler. Nyhetssidan Nyheter24 fick dock böter på 100 000 kronor utfärdat av Högsta förvaltningsdomstolen för underlåtenhet att ta bort den bannerannonsering som begärts under 2014. Böterna utfärdades i oktober efter det att domstolen fastslagit att förbudet inte bryter mot några EU-lagar.

Den lag som reklambolagen försökt använda som grund för fortsatt annonsering av utländska webbplatser är EU:s handelslag. Lagen tillåter fri handel av varor och tjänster mellan medlemsstaterna. Under de senaste tolv månaderna har dock flera domstolar slagit fast att denna lag inte brutits.

Lagarna om spel beivras

Anledningen till att företag inte får visa annonser för utländska spelbolag är att endast företag med licens i Sverige får marknadsföra sina tjänster i landet.

För närvarande har landet ett monopolbaserat system och spelverksamheten sker genom det statligt ägda Svenska Spel. De nya spellagarna förväntas träda i kraft i januari 2019.

De nya lagarna kommer att reglera marknaden och utländska företag kan ansöka om licens för att få verka i landet. Denna gör det lagligt för dem att annonsera och marknadsföra sig, vilket öppnar dörrarna för omfattande reklamintäkter från mediernas webbplatser. Spelbolagen är några av de största annonsörerna i landet.

Genom att reglera marknaden skapar Sveriges regering förutsättningar för flera nya intäktsområden i landet i form av kompletterande tjänster. Man kommer också att kunna stifta lagar som skyddar spelarna och beskattar intäkter till utländska företag.

De företag som fortfarande i strid med lagen riktar in sig på svenska spelare, och de som tar in deras annonser, kommer att drabbas av betydligt hårdare konsekvenser än varningar och mindre böter. Tillsynsmyndigheten kommer att vidta rättsliga åtgärder mot all olaglig verksamhet och företagen kan vänta sig stora böter om de inte lever upp till de nya reglerna.

Källa:

http://www.casinonewsdaily.com/