Spin Casino

LeoVegas siktar på 600m EUR från 2020

Edit Wallin | 25 Apr 2018

LeoVegas siktar på 600m EUR från 2020Sveriges främsta spelteknikföretag, LeoVegas AB har annonserat ett ambitiöst mål på 600 miljoner EUR per år från 2020. Även om detta är dubbelt så mycket som det föregående målet som sattes 2015 och uppnåddes 2018 är bolaget övertygade om att det går att uppnå baserat på den senaste och den planerade tillväxten.

En månad innan LeoVegas AB:s helårsrapport för 2017 släpps har företagets styrelse en imponerande samling långsiktiga 2020-mål som täcker deras intäkter före ränta, skatt, avskrivningar och amorteringar (EBTIDA) marginal; utdelning efter skatt; långsiktig organisk tillväxt och total avkastning för gruppen.

Långsiktiga 2020-mål

I det officiella företagsmeddelandet förklarade LeoVegas Mobile Gaming Groups VD, Gustaf Hagman, de finansiella avkastningsmålen. Hagman sa att deras senaste avkastningsmål innebär en dubblering av det mål på 300 miljoner EUR som bolaget uppnådde fram till i år.

Han avslöjade också att LeoVegas tänker uppnå årlig EBTIDA på åtminstone 100 miljoner EUR, vilket innebär justerade intäkter per aktie på åtminstone 8 SEK

Under tiden har företaget satt ett mål för sin långsiktiga EBTIDA-marginal på inte mindre än 15%. Detta senare mål förutsätter att 100% av LEOVEGAS ABs intäkter kommer att genereras från reglerade spelmarknader, vilka är föremål för spelskatt.

Utöver detta har denna operatör som mål att kunna ge en årlig utdelning på minst 50% av vinsten efter skatt inom de närmaste två åren.

Enligt Hagman bekräftar dessa nya mål bolagets pågående satsning på stark tillväxt i kombination med en sund inställning till lönsamhet. Han tillade att målet skapar transparens angående LeoVegas Abs interna och externa utveckling.

För att uppnå detta kommer bolaget bland annat att anta ett aggressivt tillvägagångssätt för att utöka sin närvaro och sina tjänster på den tyska och brittiska marknaden för onlinespel. LeoVegas har också startat sin LeoVegas Futures-avdelning för att identifiera innovativa produkter och förvärvsmöjligheter för att främja löpande tillväxt.

käl för optimism

Även om en årligt intäktsmål på 600 miljoner EUR kan tyckas överambitiöst för ett företag som grundades så sent som 2011 har LeoVegas skäl att förvänta sig framgång i sina kommande strävanden.

Detta är särskilt uppenbart om man tar hänsyn till det hur omvälvande året 2017 var för mobilspelsoperatören. Utöver att växa väsentligt organiskt med sitt varumärkes flaggskepp slutförde LeoVegas även två stora förvärv under 2017. Först köpte man  onlinecasino-giganten Royal Panda för 60 miljoner EUR, och sen förvärvade man en annan tungviktare, IPS Gaming för 65 miljoner EUR. Hagman sa att styrelsens beslut angående sina mål för 2020 togs med dessa förvärv med i beräkningen.

 

Källor: