Spin Casino

Lagförslag om iGaming fördröjer licensansökningar

Edit Wallin | 04 Apr 2018

Nya lagar fördröjer ansökningar om gamblinglicenserDen svenska regeringen tar nu ännu fler steg mot att introducera en ny, modernare iGaming-lagstiftning och har lämnat in ett nytt förslag om sekundärlagstiftning till EU-kommissionen.

Även om detta kommer att flytta fram det planerade datumet för öppnandet av landets licenansökningsperiod för utländska operatörer, innehåller sekundärlagstiftningen många viktiga regleringar angående licenser, internationellt samarbete och mer. Det  ger även en översikt av ansvarsfull gamblingpraxis, avgifter och kontrollagstiftning för nya operatörer som kommer in på den svenska marknaden.

Lagstiftningen bekräftar dessutom att licensieringsprocessen för nya operatörer kommer att påbörjas den 1 augusti 2018 – en månad senare än den ursprungliga tidsgränsen den 1 juli 2018. Denna bestämmelse kommer trots att regleringarna inte kommer att träda i kraft förrän 1 januari 2019.

Laglig gambling specificeras

iGaming-operatörer som vill ansöka om svenska licenser kommer att behöva betala 400 000 SEK till landets tillsynsorgan för att få erbjuda onlinetjänster till lokala spelare. Skulle företagen dessutom vilja erbjuda onlinegambling och sportsbetting-tjänster i landet ökas avgiften till 700 000 SEK.

En annan viktig del av den nya svenska lagstiftningen är specificeringen av vilka hasardspel som kan erbjudas inom ramen för en onlinegaming-licens. Spel som en sådan licens gäller för inkluderar än så länge kortspel, roulette, tärningsspel, onlineslots och onlinebingo med slumptalsgenerator.

Svensk tillsynsmyndighet får större makt

Även om det ännu inte finns några restriktioner gällande sportsbetting och vadslagning i lägre divisioner (med undantag av galopp- och travsport), kommer den nationella tillsynsmyndigheten Lotteriinspektionen snart att kunna implementera sina egna restriktioner för vilken slags spel det får erbjudas vadslagning om. Tillsynsmyndigheten kommer också att få laglig rätt att införa program för att bekämpa uppgjorda tävlingar.

Slutligen kommer lagförslaget att ta itu med nationella regler kring användandet av spelarnas personuppgifter, och inte minst självexklusionspraxis och tids- och utgiftsbegränsningar för gambling. Åtgärden kommer kort efter att den obligatoriska  tidsfristen för granskning av lagar av EU-kommissionen löpte ut i mars.

För tillfället har inga negativa yttranden fällts om det första utkastet till lagförslaget efter att dess tre månader långa granskningsperiod löpt ut. Vissa experter är osäkra på huruvida lagstiftningen skulle vara ett orättvist hinder av den fria rörligheten för varor och tjänster mellan EU-medlemsstater, men än så länge har inga av Sveriges högsta lagstiftare påpekat några större bekymmer.

Källlänkar:

http://www.igamingbusiness.com/news/sweden-pushes-back-licence-applications-1-august