Spin Casino

Forskare jämför lootlådor och spelande

Edit Wallin | 03 May 2018

Forskare prövar lootlådornaDen norska forskaren Rune Mentzoni har gått ut med sina planer om att genomföra en omfattande undersökning för att se om de populära lootlådorna kan anses vara en form av spelande. Forskarassistenten inom socialpsykologi på universitet i Bergen berättade för NRK att han har för avsikt att avgöra om dessa lådor bryter mot norsk lag.

För att genomföra studien ska Mentzoni köpa lootlådor i spelet FIFA Ultimate Team till ett värde av 50 000 norska kronor, vilket är något högre än samma summa i svenska kronor. Spelare köper dessa lootlådor, som även finns i andra spel och innehåller okända gynnande föremål, för en chans att prestera bättre i spelet.

Då Mentzoni ska presentera resultatet för den norska spelmyndigheten (Lotteri-og stiftelsestilsynet) och andra regleringsmyndigheter, kan hans studie ha en stor inverkan på framtiden för landets spellagar.

Nästan vinst-effekten

Mentzoni har berättat att han tror att studien kommer visa att lootlådor i själva verket kan anses vara en form av spelande. Anledningen till det är att lådorna innehåller ett slumpmässigt urval av föremål med olika värde. Enligt forskarassistenten påminner köpet av lootlådor spel på spelautomater.

Han menar att sådana köpbara föremål i spelet generellt sett är förluster förtäckta som vinster, och det framförallt för att de går att öppna ett obegränsat antal gånger. Därför använder sig dessa lådor av vad den nederländska spelmyndigheten kallar för ”nästan vinst-effekten”.

Reviderade spellagar

Det norska kulturdepartementet har också för avsikt att undersöka situationen och bedöma om lådorna ska anses vara en form av spelande eller inte. För att genomföra undersökningen har departementet tillsatt en särskild kommitté.

Lotteri-og stiftelsestilsynet är också positiv till en sådan utredning, eftersom den kan ge argument för att göra ändringar i Norges befintliga spellagar. Trude Felde är senior rådgivare till regleringsmyndigheten och har berättat för NRK att spelande är föremål för den snabba utvecklingen av teknik och rådande förhållanden, vilket lagstiftarna bör ha i åtanke.

Därför debatteras just nu landets lagar grundligt mellan de berörda parterna. Så sent som förra veckan inkom en allians bestående av fyra partier med ett lagförslag som ska förhindra att speloperatörer utan licens vänder sig till norska spelare. Även om lagförslaget fick majoritet i en omröstning förra tisdagen förväntas den inte antas förrän 7 maj 2018.

Norge ansluter sig till länder som Danmark och Belgien vad gäller att ompröva sina spellagar, som för närvarande utgörs av ett monopol genom de statligt ägda bolagen Norsk Tipping och Norsk Rikstoto. De nya reglerna skulle utmana regeringens inställning om att monopolet är det bästa alternativet ur en socialt ansvarsfull synvinkel.

De reviderade lagarna skulle medföra ett regelverk där utländska aktörer kan tilldelas licenser från den nationella regleringsmyndigheten. På så sätt skulle regeringen kunna straffa aktörer för att vända sig till spelare i landet. Lagstiftningen föreslår också DNS-blockering för att aktivt skydda norska spelare från obehöriga aktörer.

Source links:

http://www.casinonewsdaily.com/2018/04/27/norwegian-scholar-to-review-whether-loot-boxes-constitute-gambling/