Spin Casino

Grundare av Evolution Gaming säljer 1,79m aktier

Edit Wallin | 30 Nov 2017

Ägare i Evolution Gaming säljer 25% aktierGrundarna av mjukvarujätten för casino med live dealer, Evolution Gaming, har enligt aktuella rapporter från media valt att minska sin ägarandel i det multinationella bolaget. Grundarna har sålt 5% av företagets totala andelar i en affär som avslutades för några dagar sedan.

Fredrik Österberg och Jens von Bahr, grundarna av systemspecialisten inom casinospel live, har båda kungjort försäljningen av totalt 1 798 520 aktier i Evolution Gaming. Värdet är ungefär 25% - eller en fjärdedel – av affärsmännens innehav i företaget.

Genom detta drag, har de två företagsledarna gjort sig av med ca 5% av det totala aktiekapitalet i Evolution. Försäljningen av dessa aktier, som har värderats till ungefär 557 miljoner SEK (66 miljoner USD) vid försäljningstidpunkten, genomfördes genom en accelererad bookbuilding-process. Aktierna såldes, enligt medierapporter, till internationella institutionella investerare och även till många svenska investerare.

Affärsmän uthärdar känsloprocess

Vid avslutet av försäljningen, meddelade Österberg och von Bahr att, som grundare av Evolution Gaming har båda två genomgått en ”mycket känslosam process” vid beslutet över att sälja ungefär 25% av sina andelar i den succéartade specialisten inom livespel och dess verksamhet.

De två affärsmännen meddelade att bolaget presterar bra i iGaming-industrin och att varje analytiker som arbetat med deras aktier har positiva rekommendationer om det. De två uttalade också att det aldrig är en bra tidpunkt att sälja, men de stod mellan valen att aldrig sälja och att välja “minst dåliga tidpunkt”. De valde det senare alternativet.

Står kvar som aktiva aktieägare

Fredrik Österberg och Jens von Bahr tillade även, i ett gemensamt uttalande, att det är ett oundvikligt faktum att investerare reagerar negativt på att företagsgrundare säljer, och de menar att de båda förstår och uppskattar dessa fakta. De två affärsmännen tror och hoppas dock att aktiepriserna i Evolution oavsett kommer att öka och på ett positivt sätt fortsätta att påverka bolagets tillväxt på lång sikt.

De båda betonade även att de fortfarande har majoriteten av sina aktier iEvolution Gaming och att de även flyttar sina andelar till ett nytt gemensamägt investeringsinstrument som ska ta sköta deras aktiekapital i det bolag de hjälpte till att etablera.

Österberg och von Bahr avslutade sitt uttalande i ämnet genom att konstatera att de star fast vid sin tro och sina åtaganden i Evolution Gaming och att de avser att stå kvar som aktiva aktieägare på lång sikt.

Länkar till källor: https://www.gamblinginsider.com/news/4535/co-founders-sell-25-of-their-stake-in-evolution-gaming