Spin Casino

Sveriges oreglerade spelmarknad växer

Edit Wallin | 19 Sep 2017

Sverige förlorar intäkter p g a oreglerat spelDen svenska spelmarknaden ökade sina intäkter med 3 % under det första kvartalet 2017, men detta är ingenting jämfört med den tvåsiffriga tillväxten av oreglerat spel i landet. Lotteriinspektionen, tillsynsmyndigheten för spel, har nu släppt statistik som visar att det oreglerade spelet växer betydligt snabbare än det reglerade spelet och att den olicensierade verksamheten i Skandinavien är större än någonsin.

Denna statistik släpps samtidigt som regeringen håller på att utarbeta ett nytt regelverk för spel som tvingar iGaming-operatörerna att ansöka om en licens för att kunna verka på ett reglerat och lagligt sätt. Utkastet och det slutgiltiga lagförslaget väntas bli klart 2019, men under tiden är det uppenbart att den oreglerade spelverksamheten blomstrar.

Licensierade operatörer undergrävs

Den svenska spelmyndigheten rapporterar att under årets första hälft genererade det lagliga spelandet intäkter på 11 miljarder kronor. Det är en intäktsökning på endast 3 % jämfört med samma period 2016 och innebär nästan ingen förändring jämfört med föregående helårsperiod.

Som jämförelse ökade spelintäkterna hos oreglerade operatörer med 17 % och genererade 2,7 miljarder kronor i intäkter under årets första hälft. Denna siffra kommer från rapporter från internationella aktörer som riktar in sig på svenska spelare, så det uppskattas att den oreglerade spelmarknaden faktiskt är betydligt större. Detta är dåliga nyheter för licensierade lokala speloperatörer som säkerligen kommer verka för att de nya lagarna ska klubbas igenom så snart som möjligt.

Sveriges största statliga speloperatör Svenska Spel har också drabbats hårt av oreglerat spel och minskade sina intäkter med 2 % enligt halvårsrapporten. Svenska Spels intäkter för onlinespel minskade med 12 % och deras markbaserade intäkter med 5 %, vilket resulterade i totala intäkter på 4,3 miljarder kronor.

Reklam spelar roll för intäkterna

Trenden att internationella operatörer riktar in sig på svenska spelare är inte ny, men den kan vara orsaken till en stor del av de förlorade intäkterna. De internationella speloperatörerna har annonserat flitigt, i synnerhet på TV, och detta uppmuntrar spelare att registrera sig på utländska webbplatser.

Dessa webbplatser är inte licensierade i Sverige och därmed oreglerade, men det hindrar inte spelarna från att flockas kring dem. Reklamens makt är stor och enligt en rapport som sammanställdes av en svensk mediekonsult förra året står utländska speloperatörer för 10 % av all reklam på svensk TV. Ju mer ett företag känns igen desto mer tilltalande blir det, och för många svenskar finns det inget mer lockande än ett casino som är välkänt och backas upp av en stark annonskampanj. Huruvida det är lokalt licensierat eller ej verkar inte spela någon roll för många spelare, något som leder till förlorade intäkter varje dag.

Länk till källa:

http://www.casinonewsdaily.com/2017/09/15/swedens-unregulated-gambling-market-sees-double-digit-growth-h1/