Spin Casino

Cherry AB höjer prognoserna för första kvartalet 2018

Edit Wallin | 08 May 2018

Fortsatt stark tillväxt för Cherry ABCherry AB är en av Sveriges framgångsrikaste aktörer inom onlinespel. Bolagets senaste siffror visar heller inga tecken på avmattning. Casinobolaget, listat på Stockholmsbörsen, har nyligen gjort en marknadsuppdatering, som säger att intäkter och resultat för första kvartalet 2018, blir ”högre än förväntat”.

Ökningen är så markant att Cherry AB har höjt prognosen för kvartal 1. Bolagets ledning väntas redovisa rörelseintäkter på uppemot 675 MSEK för perioden, liksom ett imponerande EBITDA (resultat före räntor, skatter, nedskrivningar och amorteringar) på 188 MSEK.

Större EBITDA-marginaler förväntas

Det svenska företaget har också sagt att man förväntar sig markant högre EBITDA-marginaler under årets tre första månader. Den här siffran rapporteras uppgå till 28 % för den granskade perioden enligt Cherry AB:s egen rapport och enligt iGaming-experter.

Enligt Cherrys uppdatering, är huvudförklaringen till den oväntat starka utvecklingen, en fortlöpande utveckling av affärsområdet onlinespel. Rapporten visar också att flera av företagets varumärken inom den digitala affärsverksamheten upplevde “gynnsam marknadstillväxt” under första kvartalet. Detta kombinerat med fokus på att effektivisera ComeOn-verksamheten, har givit starkare utveckling av kvartalsekonomin än vad företagsledningen kunde förutse.

Ny VD medför positiva förändringar

I februari 2017 befordrade ledningen för Cherry AB, Anders Holmgren till ny VD för koncernen. Det skedde efter att ekonomirapporten 2017 visat oväntade svårigheter att införliva affärsverksamheten ComeOn, som förvärvades av Cherry AB tidigare under året.

Holmgren har därmed intagit rollen som högsta chef inom koncernen Cherry AB. Hans avsikt är att inrätta ett nytt operativt verkställande team för dotterbolaget ComeOn. Gruppen har redan pekat ut “ett flertal prioriterade förbättringar”, samt nyckelfaktorer för tillväxtökning, vilka kan ge effekt om rätt åtgärder vidtas inom en snar framtid.

Cherry AB:s provisoriska koncernrapport för perioden januari till mars 2018 (kvartal 1) presenteras den 3 maj 2018. Det blir intressant att se om företagets ökade ekonomiska förväntningar uppfylls. Att döma av företagets höga tillväxttakt på senare år, kommer Cherry AB åter att redovisa goda resultat för årets första kvartal.

Länk till källa: https://www.sbcnews.co.uk/europe/2018/04/16/digital-gains-see-cherry-ab-q1-2018-forecasts/