Spin Casino

BOS anmäler Svenska Spel igen

Edit Wallin | 25 Jun 2019

BOS fortfarande missnöjda med Svenska SpelDen svenska branschorganisationen för onlinespel (BOS) har förmodligen ett horn I sidan till svenska statsägda operatören Svenska Spel. BOS, den officiella representanten för fler än 20 privata operatörer i Sverige, har gjort en hemställan rörande Svenska spel, tillsammans med den nationella tv-kanalen TV4, till konsumentombudsmannen. BOS har sagt att man finner det oacceptabelt att ingenting sades om ansvarsfullt spelande i annonser som visades för Triss, produkter med vinst direkt.

BOS har dessutom sagt att flera operatörer i landet är missnöjda med Svenska Spels påstådda okunskap om svensk lagstiftning gällande spel och annonsering och att det är uppenbart att den statsägda operatören tror sig stå över lagen. Inget beaktande eller hänsyn tas till policys för spelrelaterad annonsering, sa operatörsrepresentanten. Detta är inte första gången föreningen har vänt sig till Granskningsnämnden för radio och tv och även konsumentombudsmannen för att påminna Svenska Spel om att deras dagar av att ha monopol på spel och vadslagning är officiellt över och att de nu måste följa reglerna som alla andra.

 Det måste få konsekvenser

I sin anmälan redogjorde BOS för detaljerna kring hur Svenska Spel och TV4 begick en överträdelse av kapitel 3 i den svenska spellagen när de underlät att säga att laglig ålder för spel och att spela spel med direktvinst var 18 år. Dessutom gavs ingen information om den nationella hjälplinjen under annonseringen.

BOS generalsekreterare Gustaf Hoffstedt återupprepade att privata operatörer mycket väl hade rätt att påminna statsägda Svenska Spel om att de gamla reglerna inte gäller längre. Hoffstedt sa också att det var ofattbart, på gränsen till löjligt, att en statsägd operatör inte följer ett lands annons- och marknadsföringslagar.

 Inte deras första överträdelse

BOS har uppenbarligen fått nog av att Svenska Spel, enligt vad det sägs, lutar sig mot de privilegier de hade på den tidigare monopolmarknaden. Tidigare i år lämnade organisationen in en liknande anmälan, och den gången var det till svenska konkurrensverket, efter en incident när Svenska Spel hade annonserat nya spel på ett sätt som medvetet lanserade idén att de fortfarande var den enda licensierade operatören i landet. BOS hade då allvarligt ifrågasatt missuppfattningen som skapats av Svenska Spel.

Hoffstedt betonade att det var av största vikt att ombudsmannen så att säga satte ned foten mot Svenska Spel. Att inte göra det, så Hoffstedt, skulle enbart skicka ett olämpligt budskap till andra operatörer. Dessutom, att ignorera ett lands lagar kommer till slut att göra lagarna som är tänkta att skydda Sveriges invånare, helt överkörda och redundanta.