Spin Casino

Elbilen, en miljövänlig framtidslösning

Edit Wallin | 28 May 2018

Elbilen, en miljövänlig framtidslösningFör nästan tio år sedan hyllades etanoldrivna bilar för sina positiva miljöegenskaper. Koldioxidutsläppen ansågs vara betydligt lägre än hos bensindrivna bilar vilket främjade miljön. Även dieselbilarna ansågs renare eftersom de var energieffektivare än bensinbilar, detta på grund av att de släppte ut en mindre andel giftiga gaser vilket ansågs vara bra för miljön. Sedan kom bakslaget. När det gäller dieselbilar fann man snart att dessa släppte ut en betydligt större andel skadliga partiklar och högre halter av kväveoxider än man tidigare trott, farligt för människan med andra ord.

Sommaren 2015 brakade alltsammans i samband med dieselskandalen i Tyskland och detta gjorde att försäljningen av dieselbilar minskade radikalt över hela världen.

Blir det miljözoner i Stockholm?

Här i Sverige lade Transportstyrelsen förra året ett förslag som bygger på miljözoner i alla större städer. Regeringen utreder just nu om det är möjligt att införas dessa, med start i Stockholm. Om detta går igenom kommer staden att få två miljözoner. En i innerstaden där allt utom el- och ladd-hybrider förbjuds och en i  den yttre zonen kommer alla bensindrivna bilar tillverkade före 2009 och alla dieselbilar som inte klarar utsläppskraven Euro- 6 att förbjudas. Det innebär att mer än häften av det totala bilbeståndet förbjuds. Mycket tyder på att miljözonerna blir verklighet år 2020. Detta är ytterligare ett bakslag för dieselbilens existens men ett stort framsteg för miljövänligare fordon.

Vad händer då med etanoldrivna bilar?

Jo, det har visat sig att etanolbilar släpper ut lika mycket växthusgaser som bensin- och dieselbilar och dessa är inte alls ett miljöpositivt alternativ.

E85- bilarna har enligt Sten Forsberg, presskontakt på Volkswagen, varit ett bra bidrag för att nå miljömålen men efter det politiska beslut som införde bonus malus-systemet får etanolbilar inte några fördelar. Dessutom har vinsterna med att ha etanol i tanken minskat från år till år och dessa bilar anses inte längre vara kosteffektiva detta på grund av skattehöjningarna, och en annan anledning är driftskostnaderna så väll som de täta serviceintervallerna.

Volvo slutade sin tillverkning av etanolbilar redan år 2014. Nu slutar Volkswagen som sista företag att sälja dessa så kallade flexifuel-bilar. Anledningen är att försäljningen av dessa bilar har minskat radikalt under de senaste åren. Beslutet att sluta tillverka etanolbilar innebär dock inte att Wolksvagen slutar erbjuda miljövänliga alternativ.

Vad är Volkswagens nya mål?

Eldrivna bilar hyllas som framtidens miljövänliga bilar.År 2016 skrev tidningen ”Allt om bilar” om Volkswagens nya satsning. De inledde då en elbilssatsning där målet är att sälja en miljon elbilar år 2025. Företagets mål är att elbilen ska vara prisvärd och erbjuda en räckvidd per laddning som passar nästan alla bilspekulanter. Tillverkaren satsar på en räckvidd som sträcker sig från 40 mil, till som mest 60 mil och laddningsfunktionen har gjorts mer effektiv och ska enbart ta 15 minuter. Om du vill äga en batteribil redan nu är kostnaden relativt hög, det innebär dock inte att du inte kan finna finansiella lösningar för att investera i en elbil, med en casinovinst blir inköpet lättare och med en batteridriven sparar du också pengar du tidigare hade spenderat på bensin. Så varför inte ta chansen och spela. Vad har du att förlora?

Den nya modellen av elbil kommer främst att byggas i stål och kommer storleksmässigt att påminna om Golfen utvändigt. Den kommer dock att vara betydligt rymligare på insidan, mer likt Volkswagen Passat. Anledningen till insidans större utrymme är att elbilen MEB- plattformen som är nyutvecklad och flexibel. MEB ligger till grund för flera av Volkswagens elbilar. Bilen kommer att vara full med teknik med till exempel 2-timmars Internetanslutning liksom möjlighet att komma åt Volkswagens App Store hela tiden. Planen är att denna nya modell ska finas tillgänglig på marknaden 2019.

Fram till att dessa finns på marknaden finns fortfarande Volkswagen Passat flexifuel att tillgå för inbitna Volkswagen-älskare. då kan du välja el i stadstrafik, bensin för långfärder och om du vill mixa bensin och el kan du komma ner i bensinförbrukning till två liter per 100 kilometer. Även om detta alternativ inte är så miljövänligt som en ren elbil, innebär flexifunktionen mindre utsläpp och därför bättre för naturen en traditionell, helt bensindriven bil.