Spin Casino

Är hashtag-aktivism värt besväret?

Edit Wallin | 03 May 2018

Hashtag-aktivismens för- och nackdelarHashtag-aktivism, för den som inte vet, innebär att användare på sociala medier sätter fokus på en specifik social fråga. Människor i hela världen uppmuntras att använda en specifik hashtag, som visar att de stöder en fråga och vill skapa opinion för att något ska göras åt saken. Det övergripande målet är att skapa så mycket uppmärksamhet i frågan att en förändring kommer till stånd.

På en given dag finns det i allmänhet dussintals hashtag-frågor i omlopp. Detta ses av många som en bra sak, medan andra menar att det är extremt ineffektivt och slöseri med tid. Några kampanjer har emellertid uppnått enorma resultat, långt bortom vad som annars hade varit möjligt.

Vad är egentligen sanningen om hashtag-aktivism?

Många kampanjer, väldigt få resultat

En viktig sak att lägga märke till när det gäller hashtag-aktivism, som med mycket annan online-aktivism, är att den i mångt och mycket förlitar sig på att någon annan ska göra det faktiska arbetet med att skapa den förändring som eftersträvas. De flesta som är inblandade kommer inte att lyfta ett finger för att hjälpa saken de säger sig arbeta för. Med andra ord: Vilken nytta kan en sådan kampanj göra, om de alla inblandade bara skriver ett meddelande och sedan lutar sig tillbaka och tycker att de har gjort nog?

Statistiken säger att ungefär 150 miljoner inlägg med hashtag-aktivism publiceras varje dag. För alla de inläggen uppnås signifikanta resultat så sällan, eller åtminstone så obemärkt, att det går att hävda att alla inläggen var bortkastade. Men återigen kan det sägas, att några gånger har hashtag-aktivism gett märkbara resultat som har varit kraftfulla nog att leda till riktig förändring. Denna slags fåtölj-aktivism har helt klart inslag av gambling, men eftersom några kampanjer har uppnått resultat syns det inga tecken på att dess popularitet minskar.

Hashtag-aktivism som har fungerat

Den senaste stora kampanj som gett globala resultat var #metoo-kampanjen. Målet med kampanjen var att öka medvetenheten om hur vanligt det är med sexuella trakasserier för kvinnor runt om i världen. Kampanjen spred sig så långt och så snabbt att det till slut fick konsekvenser för framträdande och mäktiga personer.

Harvey Weinstein, en välkänd amerikansk filmproducent, med filmer som Gangs of New York på meritlistan, förlorade enligt uppgift miljoner på grund av kampanjen, där många kvinnor bröt tystnaden för att anklaga honom för sexuella trakasserier.

En annan kampanj med goda resultat var den så kallade ”Bucket Challenge”, som uppmuntrade människor runt om i världen att hälla en hink isvatten över sina huvuden för välgörande ändamål. Utmaningen började i rent underhållningssyfte, men kopplades senare till amyotrofisk lateralskleros, eller ALS. Kampanjen resulterade i att över 100 miljoner dollar samlades in till forskning om ALS.

Framgång och förkrossande misslyckanden

Man kan hävda att medvetenhet om en fråga är den viktigaste aspekten i arbetet mot att uppnå resultat. Därför skulle den största delen av all aktivism handla om att öka medvetenheten i frågan. Det är ofta sant, men det verkar som att hashtag-aktivismen är sin egen värsta fiende.

Som redan nämnts, görs det 150 miljoner inlägg med hashtag-aktivism varje dag, vilket har skapat en situation med en överväldigande mängd brus. Det vill säga, att flödet är så övermättat att det är extremt svårt att veta vilka frågor som det är värt att uppmärksamma. Resultatet blir att den stora majoriteten ignoreras av allmänheten.

När kommer resultaten?

För att en fråga ska märkas, och uppnå märkbara resultat, måste medierna eller en kändis uppmärksamma den. En kampanj måste alltså få uppmärksamhet av någon som har en stor plattform att använda sig av. Då, och endast då, kan en hashtag-kampanj ha en chans att uppnå någon riktig global framgång.

Så återigen, med så många pågående kampanjer, vilken bör man välja att framhäva? Det finns inget enkelt svar på den frågan, annat än att nästan alla kampanjer misslyckas i jämförelse med de stora framgångssagorna. Men det innebär för all del inte att de mindre kampanjerna inte kan åtnjuta en del framgångar, om så bara i det lilla.

 

Research links: