Spin Casino

Nu undersökning visar ytterligare minskat spelande

Edit Wallin | 21 Nov 2017

Spelandet i Sverige minskar allt merLotteriinspektionen har nyligen presenterat statistik från sin årliga undersökning om Sveriges spelindustri, vilken visar att det svenska spelandet är en nedåtgående trend. Undersökningen visar också att andelen spelrelaterade problem är fortsatt låg. Svenska spelare har i allmänhet en restriktiv inställning till spel.

Undersökningen presenteras mitt under en tid då den svenska spelmarknaden genomgår stora förändringar. Genom lättade spelrestriktioner kommer det nu att bli möjligt att utfärda licenser till aktörer som driver  onlinekasinon utomlands, vilket innebär ett slut för Svenska Spels tidigare monopol på nätspel.

Andelen spelrelaterade problem fortsatt låga

Även om undersökningen visar att den fyra år långa nedåtgående trenden vad gäller antalet spelare i Sverige fortsätter att hålla i sig, visar den också att två av tre vuxna deltog i någon form av nätbaserat eller fysiskt spelande under året.

Av dem svarande uppgav endast 3 % att de spelar för mycket. Statistiken inkluderar även mer enkla former av spelande som köp av lotter, vilket utgjorde en betydande del (1 miljard kronor) av Svenska Spels årliga omsättning år 2017.

Undersökningen tittade också närmare på orsakerna till det minskande spelandet i Sverige. Över en tredjedel av personerna som inte spelar anmärkte att de inte spelar på nätkasinon, lotter eller sportbetting eftersom de inte har vunnit någonting, medan 22 % av de svarande uppgav att de inte spelar för att de inte känner förtroende för spelmarknaden.

Svenska Spel kan behålla monopolet

Eftersom det statligt ägda Svenska Spel med stor marginal har störst marknadsandel i Sveriges spelindustri, och ett fullständigt monopol över landets nätkasinon, har spelarna känt allt mer frustration och uppgivenhet över Sveriges spelmarknad i sin helhet. Sverige har dock nyligen röstat igenom en omreglering av marknaden för att tillåta nya aktörer som skulle kunna återväcka spelarnas intresse av spel för pengar.

Internationella aktörer har tidigare kunnat erbjuda sina tjänster i Sverige, men Svenska Spel har ändå uppnått en marknadsandel på 52 % tack vare lagstiftningen som varit till deras fördel. Snart kan utländska aktörer ansöka om spellicenser i Sverige under den nya lagstiftningen, även om den inte förväntas gälla förrän i slutet av 2019.

En annan faktor som kan hindra utvecklingen för den svenska marknaden är det nya förbudet som innebär att företag som sysslar med nätspel inte får rikta reklam mot spelare i Sverige. Det gäller dock inte statliga Svenska Spel, vilket ger bolaget en chans att behålla sitt monopol och eventuellt kunna påverka andra aktörer när de lagenligt får ansöka om svenska iGaming-licenser.

Länk till källan: https://www.casinopedia.org/news/swedish-survey-shows-national-gambling-participation-steady-decline